Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Micha de Winter

prof. dr. Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is onder meer ingesteld om het belang te benadrukken van normatieve en maatschappelijke aspecten van opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid die in de huidige samenleving zo nadrukkelijk aan de orde zijn. De wetenschappelijke studie van deze thematiek moet het publieke debat hierover informeren en stimuleren.Titels

In de schoolbanken (2015)
De complexe en dynamische wereld van het onderwijs

Over kinderen en seks (2014)

Lachen en huilen in ontwikkeling (2013)

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding (2011)
Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding

Wereldwijd opvoeden (2011)

Boos! (2011)
Over agressie, opvoeding en ontwikkeling
m.m.v. Madelon Pieper

Opvoeding als spiegel van de beschaving (2008)
Een moderne antropologie van de opvoeding

Het kind als spiegel van de beschaving (2007)
Een moderne antropologie van het kind

Opvoeding in democratie (2006)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.